Aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

22-04-2014

 

ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskiego 0srodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
dotyczy przetargu nieograniczonego na :

,,Dostawę i montaz Urządzeń edukacyjnych oraz sprzętu sportowo - rekreacyjnego w ramach
programu "Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny''

 

DO POBRANIA