Aktualności

Projekt " Aktywność mój atut" 2014

 

15-10-2014

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od stycznia 2014r realizuje projekt systemowy „Aktywność- mój atut” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zrealizowano instrumenty aktywnej integracji w postaci:

1) Indywidualnych sesji motywacyjnych. Spotkania indywidualne miały na celu wzmocnienia wiary w samego siebie oraz zwiększenie poczucia własnej wartości w wymiarze 5 godzin dla każdego uczestnika projektu.

2) Treningu umiejętności psychospołecznych, w zakresie motywacji do działania, warunków efektownej zmiany, pełnienia najważniejszych ról społecznych, podstawowe umiejętności
w radzeniu sobie w codziennym życiu i ich rozwijanie. Trening psychospołeczny w wymiarze 20 godzin.

3) Szkolenia prowadzonego przez doradcę zawodowego w dwóch etapach. Były prowadzone zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe w wymiarze 20 godzin i indywidualne
w wymiarze ogółem 110 godzin.

4) Szkolenia zawodowe po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników projektu.
Uczestnicy wybrali szkolenia pt; „Konserwator zieleni”, „Opiekun osób starszych oraz dzieci” oraz „Magazynier-fakturzysta”.

We wrześniu planujemy rozpoczęcie 3 miesięcznych staży zawodowych.