Aktualności

RUSZYŁ NABÓR DO DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH W BRZEZINACH SENIOR-WIGOR

 

15-12-2015

 

RUSZYŁ NABÓR DO DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH W BRZEZINACH SENIOR-WIGOR

 


Rozpoczął się nabór do Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, który powstaje w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Planowane rozpoczęcie działalności Dziennego Domu to 28 grudnia 2015 roku.Celem działalności Dziennego Domu jest poprawa sytuacji osób starszych dla godnego starzenia się, zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60+, rekompensowanie skutków samotności i niesamodzielności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym.Z oferty Dziennego Domu będzie mogło skorzystać 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które są mieszkańcami Miasta Brzeziny. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności składania, zgodnie z prowadzonym rejestrem zgłoszeń, przy uwzględnieniu sytuacji rodzinnej i materialnej.W ramach zadania realizowane będą podstawowe usługi mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.Dzienny Dom zapewni co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.Podstawowy zakres działania Dziennego Domu obejmuje w szczególności:1) usługi opiekuńcze;2) zajęcia ruchowe;3) udzielanie porad i wsparcia ;4)promowanie oraz organizowanie działań samopomocowych i wolontariatu;5) zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie;6) dowozu w uzasadnionych przypadkach;5) zaspokojenie potrzeb towarzyskich, rekreacyjno- kulturowych i edukacyjnych.Dzienny Dom będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza swoją siedzibąFormularz zgłoszeniowy będący deklaracją uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Św. Anny 57 w godz. Od 8:00 – 16:00  również na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzezinach www.brzeziny.pl.Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można składać w siedzibie MOPS ul. Św. Anny 57 w godzinach od 8:00- 15:30 od poniedziałku do piątku.


Do pobrania:


Ogłoszenie


Kwestionariusz zgłoszeniowy


Oświadczenie