Aktualności

Program 500+

 

07-03-2016

 

 


Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tak zwane  500+.


Realizatorem ustawy będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Świętej Anny 57.


Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy to jest od 1 kwietnia 2016 r.


Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do  30 czerwca 2016 r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.


Wnioski w wersji papierowej do pobrania w MOPS Brzeziny, ul Św. Anny 57.


Wniosek do pobrania i wydruku.


  Jak wypełnić wniosek o świadczenie na pierwsze dziecko - wzór                                   Jak wypełnić wniosek o świadczenie na drugie i kolejne dziecko - wzór