Świadczenia niepieniężne

INFORMACJA

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W BRZEZINACH

 

 

Zespół Interdyscyplinarny informuje, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc

 

1.     w godzinach  od 8.00 do 16.00. w :

 

1)     w Zespole Interdyscyplinarnym działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Św. Anny 57,Przewodniczący Joanna Nielepkowicz, tel: 46-874-12-95

 

2)     od pracowników socjalnych w rejonach ich działania, tel: 46-874-12-95

 

3)     na Policji, ul. Konstytucji  3-go Maja 5, tel:  46 874-03-30 lub 997, możliwość kontaktu:dzielnicowi Grzegorz Miazek- 601-371-226 , Jarosław Sobieszkoda- tel.603-632-373

 

4)     u Kuratora Zawodowego przy Sądzie Rejonowym  w Brzezinach w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 34,

sekretariat tel. 46 875 21 26, tel.: 46 875 21 34 , możliwość kontaktu: Pani Ewelina Krasnowska , tel: 46-874-21-22,

 

5)     u Pielęgniarki Środowiskowej w Przychodni Rejonowej w Brzezinach, ul. Boh. Warszawy 2,  tel: 46- 874-31- 51

 

6)     u pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, ul. Moniuszki 21, tel: 46-874-21-50

 

7)     u pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17, tel: 46-874-23-72

 

8)     u pedagoga szkolnego w Gimnazjum w Brzezinach, ul. Boh. Warszawy 4, tel: 46-874-24-42

 

9)     w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Sienkiewicza 16,

         możliwość kontaktu:Andrzej Kurczewski,

         tel:46-874-22-24

 

 

2.     przez całą dobę

 

 

1)     na Policji, ul. Konstytucji  3-go Maja 5, tel:  46 874-03-30 lub 997,

 

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

 

PSYCHOLOG

 

PRZYJMUJE W SIEDZIBIE

 

ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNEJ

 

,,ŚWIETLIK”

 

UL.SIENKIEWICZA 11

 

tel. 46 874 01 89

W DNIACH:

 

poniedziałek 8.30 – 16.30

wtorek          8.30 – 10.00 / 15.00 – 16.30

środa            14.30 – 16.30

czwartek       8.30 – 10.00 / 15.00 – 16.30

piątek           15.30 – 16.30

wyłącznie dla klientów MOPS w Brzezinach

 

RADCA PRAWNY

 

PRZYJMUJE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

UL.ŚW. ANNY 57

 

W PIĄTKI W GODZ. 9.00 – 12.00

 

 

wyłącznie dla klientów MOPS w Brzezinach