Bezdomność

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  informuje, że zawarł umowę   z Kołem Brzezińskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Św. Anny 35; 95 – 060 Brzeziny

na usługi łaziennicze

dla bezdomnych mieszkańców Miasta Brzeziny
w okresie od 01.05.2018 r. do 30.09.2017 r.

Z usług łazienniczych można korzystać
w każdy poniedziałek

w godz. od 10.00 do 15.00

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, że , prowadzącym Noclegownie i Ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Św. Anny 35;           95 – 060 Brzeziny na przyjęcie 10 bezdomnych mężczyzn, ostatnio zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny.

Noclegownia i Ogrzewalnia czynna będzie w okresie od 01.11.2017r. do 31.12.2017r. 

 

Ogrzewalnia czynna będzie całą dobę i zapewnia:

-        całodzienne wyżywienie ( w tym jeden gorący posiłek),

-        usługi łaziennicze, w tym środki czystości,

-        możliwość skorzystania z pralni.

 

Noclegownia czynna będzie w godz. od 18.00 do 8.00 i zapewnia:

-        nocleg (łózko z kompletem pościeli)

-        odzież stosowną do pory roku.

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  informuje, że

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie
ul. Św. Anny 35; 95 – 060 Brzeziny

zapewnia usługi łaziennicze

dla bezdomnych mieszkańców Miasta Brzeziny
w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.

w każdy poniedziałek

w godz. od 10.00 do 15.00

 


INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, że w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. na terenie miasta Brzeziny odbędzie się liczenie osób bezdomnych w ramach realizacji ,,Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.”

 

Koordynator badania:

 

Teresa Kwiecień, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

Tel. 46 874 12 95 e-mail.: mopsbrzeziny@brzeziny.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

Tel. 46 874 03 00

 


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  informuje, że

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie
ul. Św. Anny 35; 95 – 060 Brzeziny

zapewnia usługi łaziennicze

dla bezdomnych mieszkańców Miasta Brzeziny
w okresie od 29.04.2016r. do 30.10.2016r.

w każdy poniedziałek

w godz. od 10.00 do 15.00

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  informuje, że Schronisko dla mężczyzn
przy ul. Św. Anny 35; 95 – 060 Brzeziny

prowadzone przez Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie zapewnia                          usługi łaziennicze
w okresie od 14.07.2014r. do 31.10.2014r.
w każdy poniedziałek

w godz. od 10.00 do 15.00

 

 

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1  ustawy  z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182) zawarł umowę  z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Kołem Brzezińskim, prowadzącym Noclegownie dla mężczyzn przy ul. Św. Anny 35; 95 – 060 Brzeziny na przyjęcie 10 bezdomnych mężczyzn, ostatnio zamieszkałych na terenie Miasto Brzeziny.

 

Noclegownia czynna jest w okresie IV – V’2014r. w godz. od 20.00 do 8.00.

 

Noclegownia zapewnia usługi łaziennicze oraz posiłki tj. kolację i śniadanie.