Zespół Zarządzający ,,KIS w ...

 

 

Koordynator Projektu                        - Alina Kotynia

Asystent Koordynatora Projektu    - Emilia Maj - Goździńska

Księgowa Projektu                              - Magdalena Winciorek

Pracownik Socjalny Projektu           - Katarzyna Rutecka