Rekrutacja ,,KIS w ...

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w związku z realizacją projektu
,,KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

zaprasza do uczestnictwa w projekcie osoby z terenu miasta Brzeziny, będące
w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, niepełnosprawne
i korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy w Brzezinach.

 Rekrutacja trwa od 15.09.2010r do 14.12.2010r.

Osoby, które chcą zmienić swoją dotychczasową sytuację życiową poprzez udział
w Projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Św. Anny 57 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Wszelkie informacje dotyczące udziału w Projekcie udzielane są pod numerem telefonu: 46 874 12 95

 

Pliki do pobrania

Formularz rekrutacyjny

 

Oświadczenie

 

Deklaracja