Kierownictwo

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Kierownik

 

Teresa Kwiecień

 

tel. (46) 874 12 95

 

tel./fax (46) 874 02 80

 

e-meil mopsbrzeziny@brzeziny.pl

 

 

 

Zastępca Kierownika

 

Alina Kotynia

 

 

Główna Księgowa

 

Magdalena Winciorek